İngilizce Redaksiyon

Bugün  dünya genelinde en fazla kullanılan dillerden biri olan İngilizce, neredeyse dünyanın her ülkesinde akademik bir dil olarak kabul görmektedir. Bu nedenle ülkemizde lisans düzeyinde veya lisansüstü düzeyde akademik çalışmalar gerçekleştiren herkesin bu çalışmaları İngilizceye çevirmesi de gayet normal bir durumdur. Hatta hazırlanan ticari metinlerin, edebi eserlerin ve web sayfalarının da İngilizceye çevrilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İngilizce redaksiyon hizmeti almanız, çevirinin mükemmel hâle gelmesine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu hizmet İngilizce hazırlanmış veya İngilizce çevirisi yapılmış akademik metinler, web sayfaları, kitaplar, makaleler, broşürler veya üniversite tezlerinin üzerinde gerçekleştirilen bir hizmettir. Hizmet kapsamında düzenleme, düzeltme ve geliştirme gibi aşamalar ile birlikte İngilizce metnin eksiksiz ve profesyonel bir hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.

İngilizce olarak hazırlanan akademik metinler, web sayfaları, kitaplar, makaleler, broşürler veya üniversite tezlerinin üzerinde gerçekleştirilen redaksiyon hizmetidir. Yaptığınız çalışmaların yazım ve dil bilgisi hataları düzeltilerek çalışmalarınız daha etkili hâle getirilir. Hizmet kapsamında düzenleme, düzeltme ve geliştirme gibi aşamalar ile birlikte İngilizce metin eksiksiz ve profesyonel bir hâle getirilmektedir.

Redaksiyon.Net ekibi sayesinde İngilizce redaksiyon imkanına ulaşmanız mümkündür. İngilizce redaksiyon konusunda bir araya gelen profesyonel ekibimiz sayesinde akademik, ticari veya online anlamda redaksiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Alanında uzman redaktörler sayesinde kısa sürede çok pratik, hızlı ve hatasız bir redaksiyon hizmeti alınması mümkündür.

Akademik, ticari veya online olarak hazırlanmış bir metnin veya bir web sayfasının sahip olduğu gramer kalitesi ve anlam bütünlüğü, kullanıcılar ve okuyucular açısından çok büyük bir önem arz eder. Bu nedenle hazırladığınız çalışmanın İngilizce redaksiyon hizmeti ile birlikte daha profesyonel ve hatasız bir hale gelmesi önemlidir. Ülkemizde ingilizce, klasik olarak bilinen sıkıntılı bir durumdur. Bu kapsamda ülkemizde neredeyse her öğrenci İngilizce öğrenerek yetişirken, çok az kişi ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olabilmektedir.  Bu durumda her ne kadar bir metni İngilizceye çevirmek veya İngilizce olarak hazırlamak mümkün olsa da birçok hatanın bulunması da normaldir.

İngilizce bilginiz çok üst düzeyde olsa dahi hazırladığınız metinde iyi bir redaksiyon gerçekleştirilmediğinde; birçok anlam kaybı, cümle düşüklüğü, noktalama işaretlerinde eksiklik ve gramer yapısında sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu gibi sorunlar genellikle çalışmanın yayınlanacağı ortamda, web sayfasında veya akademik düzeyde kabul edilmemesi gibi bir sorun oluşturabilir. Bu nedenle İngilizce redaksiyon hizmeti alarak imla, format, kelime ve cümle yapısındaki tüm hataların giderilmesi ve metnin hatasız bir hale gelmesi sizi rahatlatacaktır.

Çok hızlı, güvenilir ve nitelikli bir yapıya sahip olan İngilizce redaksiyon hizmeti sayesinde bu çalışmanın en kısa sürede istediğiniz başarıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yazım ve dil bilgisi hataları nedeniyle reddedilme ihtimaline karşı gayet anlaşılabilir bir düzeye gelen metinler sonuç odaklı olarak redaksiyon işleminden geçirilir. Rahatlıkla iletişim kurabileceğiniz ekibimiz sayesinde her aşamada kontrol gerçekleştirerek ve taleplerde bulunarak bu hizmeti hedefe ulaştırabilirsiniz. Uzman redaktörler aracılığıyla  sunulan redaksiyon hizmetinde akademik kurallar, yayıncılık kuralları ve temel ilkelere dikkat edilerek sonuca ulaşılmaktadır.

Sizin için en iyisi

Bize göndermiş olduğunuz her metnin üzerinde itina ile çalışmaktayız. Bir metnin üçüncü kişilerin eline geçmesi söz konusu olamaz. Bu konuda istediğiniz takdirde sözleşme hazırlıyoruz.

Bize gönderdiğiniz hiçbir dosya,  gönderilme amacından başka bir amaçla kullanılmaz. Üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Redaksiyon.Net yasalara ve etik ilkelere uygun bir şekilde faaliyet göstermektedir. Redaksiyon.Net ekibi olarak akademik çalışmalarınızın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bu bilinçle hareket etmekteyiz.