Redaksiyon

Redaksiyon hizmeti, yazımı bitmiş metinlerin üzerinde gerekli olan düzeltmelerin yapılması ve yayıma hazır hâle getirilmesidir. Redaksiyon  işlemi tam anlamıyla uzmanlaşmış ve deneyimli kişiler tarafından yapılmaktadır.

Yazı ile alakalı olan her iş alanında metinler için redaksiyon yapılmaktadır. Yazılmış metnin en kusursuz hâle gelmesi için redaksiyon oldukça gerekli bir işlemdir. Herkesin redaksiyona ihtiyacı vardır.

Redaksiyon, herkes tarafından verilebilecek bir hizmet değildir. Titiz ve detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Redaktör, metinde var olan dile tüm anlamıyla hakim olmalıdır. Redaksiyon, konuya göre uzman olan redaktör tarafından yapılmalıdır.

İhtiyacınız olan uzman redaktör desteğini sunmak için buradayız. Metin üzerinde yapılan imla hataları, noktalama işaretleri ve cümledeki anlatım bozuklukları gibi pek çok hata tarafımızdan düzeltilmektedir.

Yazım dünyası içinde hangi kapsamda ve türde olursa olsun yazımı tamamlanmış her metnin üzerinde belirli düzeltmeler yapılması, çalışmaların tamamlanıp yayımlanmaya hazır hâle getirilmesi gereklidir. Bu bağlamda yapılacak temel çalışma redaksiyon olarak adlandırılır. Bu kelime dilimize Fransızcadan geçmiş olmakla birlikte yazı yazma, kaleme alma, bir metni düzeltme gibi anlamları içermektedir. Yani bu açıdan bakıldığında Türkçe karşılık olarak düzeltiterimi kullanılabilir.

Düzelti, bir hizmet olarak özellikle akademik, ticari veya online anlamda birçok kişinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biridir. Çünkü her ne kadar farklı bir alanda yüksek bir bilgiye sahip olsanız  ya da akademik bir çalışma gerçekleştirecek kadar uzman olsanız dahi gramer yapısını kullanmak ve sorunsuz bir metin hazırlamak için birçok farklı bilgiye sahip olmanız gerekir. Gramer yapısını doğru bir şekilde kullanmak sadece Türkçe için değil yabancı diller için de önemli olduğundan dolayı her dilde düzeltme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Redaksiyon.Net ekibi bir çalışma gerçekleştirirken, öncelikle müşteri ile bir görüşme gerçekleştirir. Bu görüşme bağlamında redaksiyon işleminin gerçekleştirileceği metnin türü hakkında bilgi elde edilir. Çünkü bu çalışma bir lisans tezi, lisansüstü tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, akademik makale, ticari anlaşma veya bir web sayfası olabilir. Bu çalışmaların her biri kendi içerisinde ayrı bir düzene sahiptir ve kullanılacağı alana göre farklı ilkelere uyulmalıdır.

Düzeltme çalışmalarını gerçekleştiren kişiler redaktör olarak adlandırılır. Redaktörler birlikte ekip halinde çalışırken daha iyi bir sonuç elde edebilir. Örneğin, yabancı bir metinde düzeltme gerekiyorsa, aynı zamanda tercümanlık bilgisine sahip olan bir kişinin redakte sağlaması gerekecektir. Ekibimiz içerisinde sizin için çok profesyonel bir şekilde çalışma yapabilecek birçok kişi bir araya gelmiştir.

Çalışmalar bünyesinde alınan her metin öncelikle hangi dilde çalışma yapılacağı ve hangi alana sunulacağı gibi noktalara göre incelenir ve sonrasında redakte edilmek için çalışmaya başlanır. Bu çerçevede redaksiyon çalışmaları gerçekleştirilirken, öncelikli olarak noktalama işaretlerinin düzeltilmesi, dil bilgisi ile uyumlu bir hale getirilmesi, cümle yapılarının düzeltilmesi ve kontrol edilmesi gibi noktalar yer alır. Ardından anlam bütünlüğünün oluşturulduğu çalışma içerisinde her cümle ve her paragraf anlamlı, okunabilir ve kabul edilebilir bir düzeye ulaştırılır. Ayrıca metinde kaynaklar, indeks bölümü ve numaralandırma gibi her noktada inceleme sağlanarak çalışma tamamlanır.

Akademik çalışmalar, ticari çalışmalar veya online çalışmalar üzerinde redaksiyon gerçekleştirdiğinde, çalışma hangi alana sunulacak olursa olsun kabul edilmeme gibi bir sorun ile karşılaşılabilmektedir. Redaksiyon.Net ekibi ile çalışmak size önemli bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü okuyucular, inceleme gerçekleştiren akademik jüriler, resmi makamlar veya bilimsel makamlar bu metni kolaylıkla anlayabilir, hatta yayına alınacak bir metin olarak görebilir. Eğer redakte işlemleri konusunda Redaksiyon.Net ekibi ile çalışırsanız, bu konuda bahsedilen her ayrıntı düzenli bir şekilde incelenerek iyi bir çalışma sağlandığı için de tereddütsüz nitelikli bir sonuç elde edebilirsiniz.

Sizin için en iyisi

Bize göndermiş olduğunuz her metnin üzerinde itina ile çalışmaktayız. Bir metnin üçüncü kişilerin eline geçmesi söz konusu olamaz. Bu konuda istediğiniz takdirde sözleşme hazırlıyoruz.

Bize gönderdiğiniz hiçbir dosya,  gönderilme amacından başka bir amaçla kullanılmaz. Üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Redaksiyon.Net yasalara ve etik ilkelere uygun bir şekilde faaliyet göstermektedir. Redaksiyon.Net ekibi olarak akademik çalışmalarınızın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bu bilinçle hareket etmekteyiz.