Çeviri Redaksiyonu

İki farklı hizmet olarak görülebilecek çeviri hizmetleri ve redaksiyon hizmetleri bazı noktalarda bir araya gelebilen hizmetlerdir. Çünkü genellikle Redaksiyon.Net ekibi tarafından akademik anlamda gerçekleştirilen her çeviri için redaksiyon hizmeti de pakete dâhil olarak sunulmaktadır. Ancak farklı bir kapsamda sadece çeviri redaksiyonu şeklinde adlandırılacak bir hizmetin alınması da mümkündür. Bu hizmet bağlamında daha önceden çevirisini kendiniz gerçekleştirdiğiniz veya çeviri yaptırdığınız bir metinde redaksiyon yapılmasını talep edebilirsiniz.

Çevirisi yapılmış metinlerin doğruluğu ve hedef dile uygunluğu denetlenerek daha iyi hâle gelmesi sağlanabilir. Bir akademik metin, tez, makale veya bilimsel çalışma Türkçeden farklı bir dile veya farklı bir dilden Türkçeye çevrildikten sonra orijinal yapısını kaybedebilir. Bu durumda metnin çevrilmiş olduğu yeni dile bağlı olarak gramer yapısı kullanılarak redakte edilmesi gerekir. Yani yeni dilin kuralları ile birlikte gelen noktalama işaretlerinden kelime değişimlerine ve harf değişimlerine kadar her noktaya uygun olarak yeniden düzenleme yapılması gerekir.

Çeviri redaksiyonu, çevirisi yapılmış bir metnin üzerinde yapılan redaksiyon işlemidir. Bir akademik metin, tez, makale veya bilimsel çalışma Türkçeden farklı bir dile veya farklı bir dilden Türkçeye çevrildikten sonra yeni dilin kurallarına, noktalama işaretlerinden kelime değişimlerine ve harf değişimlerine kadar her noktaya uygun olarak yeniden düzenleme yapılmasına çeviri redaksiyonu denir.

Günümüzde akademik düzenleme hizmetleri alınırken, çeviri redaksiyonu en çok talep edilen hizmetlerden biri olmaya başlamıştır. Çünkü özellikle internet ortamını kullanarak, farklı uygulamalar ve yazılımlar sayesinde Türkçe metinleri farklı bir dile çevirmek veya yabancı metinleri Türkçeye çevirmek aslında gayet kolay bir hale gelmiştir. Ancak bu çeviriler sonucunda elde edilen metin, dil bilgisi kurallarına, noktalama işaretlerinin kullanımına ve ilkelere tamamen aykırı şekilde düzensiz bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.

Bu konudaki ihtiyaçlar büyük bir noktaya ulaştığı için Redaksiyon.Net ekibi bu boşluğu doldurmayı amaçlamıştır. Bu hizmetten yararlanmak, özellikle akademik çalışmalar veya bilimsel çalışmalarda çeviri redaksiyonu hizmeti almak için ekibimize başvurabilirsiniz. Zira ekibimizin gerçekleştirdiği hizmet hem iyi bir çeviriyi oluşturmak hem de bütünleşmiş bir redaksiyon sonucu elde etmek için kapsamlı bir yapı oluşturmaktadır.

Normal koşullarda tek bir dil üzerinde direkt olarak yazılmış yani Türkçe veya İngilizce bir metinde redaksiyon gerçekleştirilirken öncelikle noktalama işaretleri ve sonrasında ise kelime anlam bütünlüğü gibi noktalara dikkat edilir. Ancak çeviri redaksiyonu gerçekleştirilirken diğer redaksiyon işlemlerine göre farklı özellikler ön plana çıkmaktadır. Çünkü bahsedildiği şekilde bu hizmeti verecek kişi veya ekibin mutlaka çalışılan dil üzerinde bir çevirmen kadar iyi bir dil bilgisine ve yazım bilgisine sahip olması önemlidir.

Bu hizmetlerde temel olarak iyi bir şekilde tercüme edilmiş bir metin varsa redaksiyon çalışması pratik bir şekilde yapılabilir. Bu noktada emin olduğunuz metinler üzerinde hızlı ve rahat bir şekilde redaksiyon hizmeti talep edebilirsiniz. Bu gibi çalışmalarda sadece dil bilgisi hatalarının giderilmesi, akıcı bir metin elde edilmesi, anlam bütünlüğünün sağlanması ve noktalama işaretleri düzenlemesinin yapılması yeterli olabilmektedir.

Redaksiyon.Net ekibi olarak, çevirisi gerçekleştirilmiş bir metni bilimsel yönden ve kaynaklar açısından yeterli hale getirerek redaksiyon talebinde bulunduğunuz çalışmanız üzerinde öncelikle okuma ve düzenleme çalışmaları yapılır. Çeviri metinler birbiriyle karşılaştırılarak, anlam bütünlüğü sağlanır. Aynı çerçevede kelime ve cümle yapıları düzeltilir. Sonrasında çeviri redaksiyonu gerçekleştirilmesi için öncelikle tüm noktalama işaretleri, gramer kuralları ve metnin yayınlanacağı alanın kuralları gibi birçok farklı konu üzerinde ayrıntılar gözden geçirilir. Redaksiyon için temel hedef;  hazırlanan metnin hiçbir yayın ortamından geri dönmemesi veya yabancı akademik kurumlar tarafından mutlaka kabul edilebilir bir düzeyde olmasını sağlamaktır.

Sizin için en iyisi

Bize göndermiş olduğunuz her metnin üzerinde itina ile çalışmaktayız. Bir metnin üçüncü kişilerin eline geçmesi söz konusu olamaz. Bu konuda istediğiniz takdirde sözleşme hazırlıyoruz.

Bize gönderdiğiniz hiçbir dosya,  gönderilme amacından başka bir amaçla kullanılmaz. Üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Redaksiyon.Net yasalara ve etik ilkelere uygun bir şekilde faaliyet göstermektedir. Redaksiyon.Net ekibi olarak akademik çalışmalarınızın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bu bilinçle hareket etmekteyiz.