Hizmetlerimiz

Redaksiyon

Farklı türlerde yazılmış kitapların, dergilerin vb. metinlerin redaksiyonu.

Akademik Redaksiyon

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, proje ödevi, makale, bildiri, ödev vb. akademik çalışmaların redaksiyonu.

Web Sitesi Redaksiyonu

Web sitelerindeki yazıların redaksiyonu.

İngilizce Redaksiyon

Her düzeyde ingilizce metin için editing ve proofreading hizmetleri.

Çeviri Redaksiyonu

Farklı dillerden Türkçe’ye çevrilmiş veya Türkçe’den farklı dillere çevrilmiş metinlerin redaksiyonu.

Akademik Çeviri

İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça metinlerin Türkçe’ye tercüme edilmesi. Türkçe metinlerin bu dillere çevrilmesi hizmeti.