Yazılar

redaksiyon-sureci-nasil-isler

Redaksiyon, yazılmış bir metindeki gerekli düzeltmelerin yapılarak metnin yayıma hazır duruma getirilme sürecidir. Bu süreç içerisinde yazılan metnin tüm imla hatalarından, noktalama yanlışlıklarından, anlatım bozukluklarından ve diğer kusurlardan arındırılarak akademik dile uygun bir duruma gelmesi sağlanmaktadır. Bu sürecin tamamı bir çevirmen ya da düzeltmen tarafından yapılmalıdır. Redaksiyon yapacak kişinin ana dili ve dil tecrübesi mutlaka düzeltilen metnin dilinde olmalıdır. Redaksiyon sürecinin titizlik ve özen çerçevesinde yürütülmesi, firmalar ve kişiler tarafından imaj etkisi nedeniyle önem taşımaktadır.

Redaksiyon Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Redaksiyon sürecini yöneten ve bu işlemi yapan kişilerin mutlaka titiz davranması önemlidir. Basit bir dil bilgisi hatası bile cümlenin tüm anlamını değiştirerek bambaşka bir şekilde anlamlandırılmasına neden olabilir. Bu tür basit hataların gözden kaçması her iki tarafın da güven kaybetmesine, maddi ve manevi zarara uğramasına neden olacağı için redaksiyon işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Redaksiyon işlemleri yapılırken metnin türü, hedef kitlesi ve içeriği göz önünde bulundurularak sürece yön verilmelidir.

Redaksiyon işlemlerini yapan çevirmen ya da düzeltmen mutlaka bilgisayar desteği almalıdır. Özellikle kısa sürede teslim edilmesi gereken büyük projelerde otomatik düzeltme yapılması zamandan tasarruf kazandırması bakımından büyük kolaylık sağlayacaktır.

 Redaksiyon Nasıl Yapılır?

Redaksiyon, herhangi bir metin ya da proje üzerinde yapılan düzeltme işlemlerinin tamamıdır. Editör, çevirmen ya da düzeltmen tarafından yapılan redaksiyon kapsamında metinlerdeki dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin incelenmesi ile kurallara uyulmamasından kaynaklı anlatım bozukluklarının giderilmesi işlemleri yer almaktadır. Metinleri basıma hazır hâle getiren ve redaksiyon sürecini yöneten kişiye redaktör denilmektedir. Bu süreç içerisinde redaktör sadece düzenleme yapmakla kalmayarak gerekli gördüğü yerlerdeki anlatım bozukluklarını gidermekte ya da fazla olan kelimeleri ve kısımları yazı içerisinden çıkarabilmektedir. Bu düzenlemeler genel olarak makale, kitap, dergi gibi yayınların basıma hazır duruma getirilmesinde uygulanmaktadır. Basıma hazır duruma getirilen metinde yapılacak başka bir işlem kalmadığı için her bakımdan kusursuz olmasına dikkat edilmelidir.

Düzenleme Sırası Nasıl Olmalıdır?

 Redaksiyon yapılacak olan metinde öncelikle yazım ve noktalama hatalarına bakılarak düzeltmeler yapılır. Sonrasında gerçekleşmesi gereken işlem ise gereksiz sözcüklerin elenerek çıkarılmasıdır. Bu sözcüklerin çıkarılması sırasında anlatım bozukluğu oluşturmamaya ve anlam değişikliği yaratmamaya dikkat edilmesi gerekir. Tüm bu işlemlerin ardından anlatım bozuklukları da giderilerek metin akıcı bir hâle getirilmiş olur.

Düzeltme yapacak kişi mutlaka metnin konusuna hâkim olmalıdır. Akademik çalışmalar, biyografiler ve kişisel sunumlar düzeltme yapılması gereken metinler arasında yer alıp kişinin bu konularda bilgi sahibi olması ve metne hâkim olması önemlidir.

Bir metin basıma gittikten sonra geriye dönüşü olmaz. Bu nedenle redaksiyonu yapan kişi kadar redaksiyon sürecinin doğru tamamlanması da önemlidir.

Redaktör Sorumlulukları

 Redaktör sözcük anlamı olarak imla ve noktalama hatalarının düzenlemesini yapan kişi demektir. Anlatım bozukluklarının giderilmesi de dâhil olmak üzere, metni basıma hazır duruma getirmek için sözü edilen tüm incelemelerin yapılması konusunda hizmet vermektedir. Çeviri metinlerde, bir yandan yapılan çevirinin metnin orijinaline uygun olup olmadığını denetlerken aynı zamanda hedef dildeki gerekli düzenlemeleri de yapması önem taşımaktadır. Yazılı olarak yapılan işlerin hepsinde redaksiyon süreci son derece önemli olduğu için redaktörlerin metinler üzerindeki sorumlulukları da oldukça büyüktür. Çevirmenler bile iş yaparken bazı hataları gözden kaçırabildiklerini bildikleri için son düzenlemeleri redaktörlerin yapmaları gereklidir.

Redaktörlerin dikkat etmesi gereken ve sorumlukları içerisinde yer alan bir diğer önemli konu ise düzelteceği metin dâhilinde uzman olmasıdır. Uzman bir redaktörün bile bazı durumlarda dikkat etmediği hatalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle son okumanın başka bir kişi tarafından da yapılması önemlidir.

Redaksiyon işleminde daha önce yazılı olan metinde gramer ve terminolojik biçimde kurallara uygunluk incelenir. Gelecekte de bu işlemlere ihtiyaç olacak mı ya da bu işlemleri günümüzde olduğu gibi redaktörler mi gerçekleştirecek acaba? Bu yazımızda redaksiyonun geleceğini inceledik.

Alanlara Göre Redaksiyon İhtiyacı

Teknoloji ve dijitalleşme ile beraber pek çok alanda insana duyulan ihtiyaç azalmaya başladığından redaksiyon konusunda da yeterlilik tartışılmaktadır.  Konu ele alındığında ise pek çok açıdan redaktörlere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu bakımdan redaksiyonun geleceği nedir? sorusuna redaksiyonun her zaman gerekli olacağı cevabı verilebilir. Devamını Oku

Bir metnin düzenlenip şablonuna uygun hâle getirilmesine ve yayımlanmadan önce son düzeltmelerin yapılmasına redaksiyon adı verilir. Redaksiyon konusunda az çok bilgisi olanlar ya da redaksiyonu ilk defa duyanlar, redaksiyon tam olarak nasıl yapılır? sorusunun cevabını merak etmektedir.

Redaksiyon Süreci Nasıl Olur?

Redaksiyon işlemi için ilk olarak yazılı bir metne ihtiyaç vardır. Çevri metinleri ya da haber metinleri gibi herhangi bir metin üzerinde düzeltme yapılır. Redaksiyon işlemini metinlerdeki hataları uzman bir şekilde tespit edecek ve düzeltecek kişiler gerçekleştirmelidir. Redaktör ismi verilen bu kişiler redaksiyon tam olarak nasıl yapılır? sorusuna en iyi cevabı verecek kişilerdir. Devamını Oku

Fransızca bir kelime olan redaksiyon, yazılmış bir metnin üzerinde gereken düzeltmelerin yapılması olarak tanımlanmaktadır. Yazıyı yayıma hazır hâle getirmek için gerçekleştirilen bu işlemler redaktörler tarafından uygulanır. Redaksiyon işleminde redaktör kimdir? sorusunda redaktörlerin baş aktör oldukları söylenebilir.

Redaktör Seçiminin Redaksiyona Etkisi

Redaksiyon akademik eserlerde ya da çeviri metinlerde yapılan düzeltme işlemleridir. Büyük şirketlerin özel çeviri metinlerinde ya da haber metinlerinde de yine redaksiyon işlemi gerekmektedir. Redaksiyon, uygulama alanı olarak teknik uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Redaksiyon işleminde redaktör kimdir?  sorusunda ayrıca dil bilgisi düzeltmeleri, anlam ve konu bütünlüğü ve hedef dil düzeltmeleri gibi konular düşünüldüğünde redaktörün seçimi son derece önemli bir hâl alır. Devamını Oku

Redaksiyon; kaleme alma, yazı yazma ya da yazılmış bir metni dil, içerik vb. yönlerden gözden geçirerek düzeltip yayıma hazır hâle getirme şeklinde tanımlanmaktadır. Redaksiyon diğer bir adı ile redakte etmek, var olan bir metni kusursuzlaştırma çalışması olarak da düşünülebilir. Redaksiyon ve düzelti nedir? sorusu ele alındığında düzelti ile redaksiyonun bir bütünlük içinde olduğu görülür.

Düzelti Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

Düzelti diğer anlamı ile tashih, basımevinde dizilen ve yayımlanacak olan yazının yanlışlarının özel düzeltme imleri ile gösterilmesidir. Düzeltme işaretleri ile yanlışların gösterilmesi ve bu yanlışların düzeltilmesi süreci redaksiyon ve düzeltiyi kapsamaktadır. Redaksiyon ve düzelti nedir? sorusunda iki terimin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Devamını Oku