Redaksiyon Süreci Nasıl İşler?

redaksiyon-sureci-nasil-isler

Redaksiyon, yazılmış bir metindeki gerekli düzeltmelerin yapılarak metnin yayıma hazır duruma getirilme sürecidir. Bu süreç içerisinde yazılan metnin tüm imla hatalarından, noktalama yanlışlıklarından, anlatım bozukluklarından ve diğer kusurlardan arındırılarak akademik dile uygun bir duruma gelmesi sağlanmaktadır. Bu sürecin tamamı bir çevirmen ya da düzeltmen tarafından yapılmalıdır. Redaksiyon yapacak kişinin ana dili ve dil tecrübesi mutlaka düzeltilen metnin dilinde olmalıdır. Redaksiyon sürecinin titizlik ve özen çerçevesinde yürütülmesi, firmalar ve kişiler tarafından imaj etkisi nedeniyle önem taşımaktadır.

Redaksiyon Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Redaksiyon sürecini yöneten ve bu işlemi yapan kişilerin mutlaka titiz davranması önemlidir. Basit bir dil bilgisi hatası bile cümlenin tüm anlamını değiştirerek bambaşka bir şekilde anlamlandırılmasına neden olabilir. Bu tür basit hataların gözden kaçması her iki tarafın da güven kaybetmesine, maddi ve manevi zarara uğramasına neden olacağı için redaksiyon işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Redaksiyon işlemleri yapılırken metnin türü, hedef kitlesi ve içeriği göz önünde bulundurularak sürece yön verilmelidir.

Redaksiyon işlemlerini yapan çevirmen ya da düzeltmen mutlaka bilgisayar desteği almalıdır. Özellikle kısa sürede teslim edilmesi gereken büyük projelerde otomatik düzeltme yapılması zamandan tasarruf kazandırması bakımından büyük kolaylık sağlayacaktır.

 Redaksiyon Nasıl Yapılır?

Redaksiyon, herhangi bir metin ya da proje üzerinde yapılan düzeltme işlemlerinin tamamıdır. Editör, çevirmen ya da düzeltmen tarafından yapılan redaksiyon kapsamında metinlerdeki dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin incelenmesi ile kurallara uyulmamasından kaynaklı anlatım bozukluklarının giderilmesi işlemleri yer almaktadır. Metinleri basıma hazır hâle getiren ve redaksiyon sürecini yöneten kişiye redaktör denilmektedir. Bu süreç içerisinde redaktör sadece düzenleme yapmakla kalmayarak gerekli gördüğü yerlerdeki anlatım bozukluklarını gidermekte ya da fazla olan kelimeleri ve kısımları yazı içerisinden çıkarabilmektedir. Bu düzenlemeler genel olarak makale, kitap, dergi gibi yayınların basıma hazır duruma getirilmesinde uygulanmaktadır. Basıma hazır duruma getirilen metinde yapılacak başka bir işlem kalmadığı için her bakımdan kusursuz olmasına dikkat edilmelidir.

Düzenleme Sırası Nasıl Olmalıdır?

 Redaksiyon yapılacak olan metinde öncelikle yazım ve noktalama hatalarına bakılarak düzeltmeler yapılır. Sonrasında gerçekleşmesi gereken işlem ise gereksiz sözcüklerin elenerek çıkarılmasıdır. Bu sözcüklerin çıkarılması sırasında anlatım bozukluğu oluşturmamaya ve anlam değişikliği yaratmamaya dikkat edilmesi gerekir. Tüm bu işlemlerin ardından anlatım bozuklukları da giderilerek metin akıcı bir hâle getirilmiş olur.

Düzeltme yapacak kişi mutlaka metnin konusuna hâkim olmalıdır. Akademik çalışmalar, biyografiler ve kişisel sunumlar düzeltme yapılması gereken metinler arasında yer alıp kişinin bu konularda bilgi sahibi olması ve metne hâkim olması önemlidir.

Bir metin basıma gittikten sonra geriye dönüşü olmaz. Bu nedenle redaksiyonu yapan kişi kadar redaksiyon sürecinin doğru tamamlanması da önemlidir.

Redaktör Sorumlulukları

 Redaktör sözcük anlamı olarak imla ve noktalama hatalarının düzenlemesini yapan kişi demektir. Anlatım bozukluklarının giderilmesi de dâhil olmak üzere, metni basıma hazır duruma getirmek için sözü edilen tüm incelemelerin yapılması konusunda hizmet vermektedir. Çeviri metinlerde, bir yandan yapılan çevirinin metnin orijinaline uygun olup olmadığını denetlerken aynı zamanda hedef dildeki gerekli düzenlemeleri de yapması önem taşımaktadır. Yazılı olarak yapılan işlerin hepsinde redaksiyon süreci son derece önemli olduğu için redaktörlerin metinler üzerindeki sorumlulukları da oldukça büyüktür. Çevirmenler bile iş yaparken bazı hataları gözden kaçırabildiklerini bildikleri için son düzenlemeleri redaktörlerin yapmaları gereklidir.

Redaktörlerin dikkat etmesi gereken ve sorumlukları içerisinde yer alan bir diğer önemli konu ise düzelteceği metin dâhilinde uzman olmasıdır. Uzman bir redaktörün bile bazı durumlarda dikkat etmediği hatalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle son okumanın başka bir kişi tarafından da yapılması önemlidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir